اعطای حق نمایندگی پارو به 5 نفر از حضار در همایش پادمیرا

اعطای حق نمایندگی پارو به 5 نفر از حضار در همایش پادمیرا

اعطای حق نمایندگی پارو به 5 نفر از حضار در همایش پادمیرا

1402-08-22

مفتخریم در قدم اول با دیدگاه کارآفرینی و ایجاد اشتغال در جامعه مجموعه پارو حق نمایندگی یک ساله به 5 نفر از حاضرین در همایش نهمین سال پیدایش پادمیرا به عنوان هدیه تقدیم گردید.

مشاوره رایگان
https://parooo.com/